Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Krakowie

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Krakowie
ul. Łojasiewicza 11, pokój H-0-08
30-348 Kraków
tel: +48 12 664 4854
e-mail: agnieszka.golak@uj.edu.pl

Olimpiada Fizyczna

Organizatorem Olimpiady Fizycznej jest Polskie Towarzystwo Fizyczne.

Za poziom merytoryczny i organizację zawodów odpowiedzialny jest Komitet Główny Olimpiady Fizycznej powoływany przez Polskie Towarzystwo Fizyczne.

Na stronie internetowej www.kgof.edu.pl dostępne są: regulamin, zadania z obecnej oraz poprzednich edycji, terminy, literatura, wyniki poprzednich olimpiad.

Baza zadań z OF oraz obszerne informacje doczyczące olimpiady są dostępne nas stronie www.of.szc.pl.